SpoluPraze

SPOLUPRAZE chce usnadnit občanům participovat (tj. zapojit se) do rozhodování o plánování budoucí podoby města. Naleznete zde informace o probíhajících participačních akcích hl. m. Prahy, městských částí nebo společností a příspěvkových organizací podléhajících hlavnímu městu. 

Každá participační akce je jiná, každá participace je něčím specifická. Někdy se občané mohou zapojit do rozhodování o budoucí podobě tramvajové trati, jindy mohou participovat na budoucí podobě ulice či náměstí, nebo se také zapojit do tvorby či konzultace celoměstsky významných dokumentů jako je například Strategický plán, nebo Plán mobility.

Aktuální participační akce najdete v sekci PRÁVĚ PROBÍHÁ na této stránce níže.

Nabrezi_spolupraze

Jak se mohu zapojit?

Zapojit se může kdokoliv. Forma zapojení záleží vždy na konkrétním participačním projektu. Může se jednat například o komunitní setkání nebo představení a online konzultaci návrhu řešení daného území. Pokud chcete vstoupit do diskuse nebo vložit komentář, je nutné se nejprve zaregistrovat.

Co tím ovlivním?

Každý participační proces je jiný. Vždy záleží na daném projektu nebo povaze dokumentu, který se konzultuje. Způsob, jakým jsou vaše komentáře a vyjádření zpracovány, je vždy zvlášť vysvětlen u každého projektu. 

Další nástroje zapojení

Hlavní město Praha připravuje další „nástroje“, které usnadní zapojení veřejnosti do městského plánování. Jedním z nich je Manuál participace: Jak zapojit veřejnost do plánování města. Jeho pracovní verze je ke stažení zde.

Právě probíhá

Hl. m. Praha: návrh Strategického plánu

12. července 2016

V polovině července 2016 bude završeno v pořadí 2. kolo participativního procesu aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy. Zapojena byla jak odborná, tak široká veřejnost do série participačních akcí. V rámci desítek až stovek hloubkových rozhovorů, workshopů pracovních skupin, workshopů s městskými částmi a konzultacemi s vybranými odbory MHMP byla rozvíjena společná vize a priority rozvoje hl. m. Prahy.

Aktualita_TTdedina_2_zakres

Praha 6: Tramvajová trať Dědina

15. dubna 2016

Úřad městské části Praha 6, společně s Magistrátem hl. m. Prahy, Institutem plánování a rozvoje, Dopravním podnikem a Metroprojektem připravil v souvislosti s rozvojem tramvajové trati další fázi občanské participace a to ještě před dokončením prací na dokumentaci pro územní řízení. V rámci informační kampaně můžete projekt komentovat a sdělovat tak vaše podněty.

DVORAKOVO_rozsah

Praha 1: Dvořákovo nábřeží (Na Františku)

22. ledna 2016

Vozovka na Dvořákově nábřeží (Na Františku) je ve velmi špatném stavu. Praha se ji nyní chystá opravit – a obnoví přitom i chodníky a přilehlá veřejná prostranství včetně parčíku.

Více na www.iprpraha.cz/nafrantisku

Taborska

Praha 4: ulice Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní

4. listopadu 2015

Zapojte se do přípravy koncepční studie těchto veřejných prostranství. Studie poslouží pro další rozvoj a koordinaci investičních akci na těchto ulicích a bezprostředně navazujících veřejných prostranstvích včetně nám. Hrdinů. 

Belohorska

Praha 6: Proměna Bělohorské třídy

4. listopadu 2015

IPR Praha ve spolupráci s MČ Praha 6 připravuje Koncepční studii ulice Bělohorské. Ta se stanem podkladem pro koordinaci probíhajících a budoucích investičních záměrů v této ulici a na veřejných prostranstvích, která na ni bezprostředně navazují.